BLOG VILLA ZONNEBLOEM

BLOG VILLA ZONNEBLOEM

SCHOOLRAAD 15 APRIL 2016

Aanwezig: Annemie, Rilke, Hilke, Jo, Yves, Trien, Johan, Peter, Joos
Verontschuldigd: - 
Afwezig: Jonas
Verslag: Rilke
________________________
 
VERSLAG
 
1. Inschrijvingen
˗ Stand van zaken:
o Niet-indicatorplaatsen zijn vol
o Nog enkele indicatorplaatsen vrij → kunnen opgevuld worden met niet-indicatorleerlingen na 27 april
 
˗ Kamperen:
o LOP-vergadering: kamperen op school kan juridische problemen opleveren. Afgesproken dit niet te doen. Niet alle scholen hebben zich daaraan gehouden. 
o Probleem in Het Zonnehuis: juiste cijfers zijn niet gepubliceerd door het LOP. Oplossing: capaciteit van 11 naar 12 verhoogd
 
2. Gesprek algemeen directeur Scholengroep (Geert Van Hoof)
- Opvolging van Jo (januari of maart 2017):
o Alg. dir. heeft dezelfde bekommernis en begreep de ernst van de situatie
o Alg Dir informeert verder omtrent een concrete piste ism Booischot. Kans tot slagen lijkt ons klein.: 
o Alternatief: post wordt opengesteld zodat iedereen zich kandidaat kan stellen (vacature)
→ indien iemand zich kandidaat stelt, heeft de schoolraad het recht om gecontacteerd te worden (+ advies vragen)
→ indien iemand met de “acte” zich aanmeldt, kan deze persoon niet geweigerd worden
o Concreet voor volgend jaar:
Jo gaat in januari of maart op pensioen. Hij moet dit minstens 5 maanden op voorhand laten weten (tegen grote vakantie).
Mogelijks komt er nadien een interim.
 
˗ Plannen kasteeltje
o Wordt gestript tot benedenverdieping.
o Joos geeft later via mail meer info.
 
˗ Uitbreiding BA:
o Villa zal misschien een stuk van de speelplaats moeten afstaan (links van kasteeltje).
→ mogelijk alternatief: stuk van parking
o Is het mogelijk de speelplaats te delen? → Dit vormt een probleem tijdens de middag.
 
3. Opvolging werkgroep website/huisstijl
˗ Joos kreeg geen reactie op de mail naar Floris. Hij probeert opnieuw contact op te nemen.
˗ Update van Jo: werkgroep gaat terug in gang schieten en gaat proberen tegen 1 januari een nieuwe website te hebben
 
4. Opvolging koeken
˗ In De Villa wordt nu 3 keer per week fruit gegeven.
˗ Jo heeft contact genomen met de fruitleverancier om groenten te leveren. Dat is moeilijk in de winter, maar de leverancier gaat kijken wat mogelijk is en neemt terug contact op.
˗ Een van de ouders hebben aan Jo gemeld dat ze een alternatief gevonden hebben. Meer info heeft Jo nog niet.
 
5. Diversiteit op onze school
˗ De vraag om rond diversiteit te werken komt van de babbelbox op de nieuwjaarsreceptie.
˗ Huidige situatie:
o Verschil tussen De Villa en Het Zonnehuis → sommige mensen kiezen daardoor bewust een vestiging
o De Villa: veel verschillende nationaliteiten, maar van elk maar telkens weinig in aantal en doorgaans hoger opgeleide mensen
˗ Hoe kunnen we hieraan werken en wat willen we?
˗ Verwant onderwerp: school en ouders
o In Het Zonnehuis is al verscheidene jaren een moedergroep. Dit schooljaar zijn verschillende ouders weggevallen en de laatste bijeenkomst is zelfs niet doorgegaan.
o Dienen we voor volgend schooljaar opnieuw een aanvraag in? Zijn er alternatieven voor de moedergroep?
 
6. Varia
˗ Annemie neemt contact op met Jonas.
˗ In november zijn opnieuw verkiezingen. De officiële aanstelling is 1 april.
 
Volgende schoolraad op donderdag 2 juni in Het Zonnehuis
 

Blog Stats

  • Total posts(16)
  • Total comments(38)

Forgot your password?