BLOG VILLA ZONNEBLOEM

BLOG VILLA ZONNEBLOEM

SCHOOLRAAD 18 FEBRUARI '15

Aanwezig: Joos, Jo, Johan, Annemie, Trien, Hilke, Yves, Peter
Verontschuldigd:, Rilke
Afwezig: Jonas
Verslag: Peter
________________________
 
VERSLAG
 
1. Koeken
De ‘koekenmama’s’ Nele en Elke (Zoë kon niet er bij zijn) kwamen naar de schoolraad om eens door te praten over gezonde koeken op school. Enerzijds is er biologisch fruit, maar de koeken lijken hen niet aan een gelijkaardige eis te moeten voldoen. Ze vinden het contrast met het fruit groot.
 
De criteria voor de koeken zijn dat deze niet individueel verpakt mogen zijn, praktisch zijn, geen chocolade bevatten en budget-vriendelijk zijn.
De vraag is of het niet nog anders kan? Voedzamer, gevarieerder, gezonder?  Het is geweten dat suiker geen toegevoegde waarde heeft. Hun insteek is de actieve voedingsdriehoek, die enkel strikt noodzakelijke voedingsstoffen aangeeft. Ook vanuit pedagogisch oogpunt vinden de koekenmama’s dit belangrijk. Zij vinden het belangrijk om de kinderen een goed voorbeeld te geven.
 
Er is al rondgekeken naar alternatieven en naar de minst ongezonde koeken: ‘Soldatenkoeken’, cracottes, pro-vita, droge harde wafels. Echt gezonde alternatieven zijn enkele malen duurder dan de huidige koeken. Vijf dagen fruit geven (en dus geen koeken), zou ook niet ideaal zijn voor alle kinderen.
 
Conclusie:
→ De lijst van aan te kopen koeken wordt beperkt tot de minst ongezonde (zonder individuele verpakking).
→ Er wordt bekeken of wortels een alternatief kunnen zijn. Groenten als aanvulling of afwisseling op het fruit.
→ I.p.v. 3 x koek wordt er naar 2 x koek / week overgaan. En dus 3 x fruit en groenten per week.
→ We blijven zoeken naar alternatieven.
→ Binnen 3 maand evalueren we deze aanpak.
 
2. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
We vonden het een mooie opkomst.
Het informele ‘receptie’-concept heeft zeker aangeslagen.
De muziek was fijn, maar belemmerde een beetje het vrijuit babbelen (net iets te lang).
5 reacties op de babbelbox. Deze zou wat meer promo moeten gekregen hebben. We hebben de filmpjes samen bekeken en er een aantal thema’s voor opvolging uitgepikt.
 
3. G esprek met directeur scholengroep 
Jo zou in de loop van volgend schooljaar op pensioen kunnen. Joos zal een afspraak vastleggen met de directeur van de scholengroep voor een gesprek over de opvolgingsprocedure van Jo. Belangrijk is om hem de dringendheid van de start van de selectie en ook onze bezorgdheid naar een Freinet-profiel voor de opvolging over te brengen.
 
Verder zal Joos ook navraag doen naar de plannen met het ‘kasteeltje’. Wij willen een veilige en nuttige invulling van het gebouw. Concreet zit de naschoolse opvang heel krap. 
 
4. Verwarmingsprobleem in Het Zonnehuis
Het stukgaan van de verwarming was een uitzonderlijke situatie. Dit was voor niemand een fijne ervaring, maar er is kort op de bal gespeeld door het team. We hebben nog een keer de ganse week overlopen om de gang van zaken beter te begrijpen.
 
→ Maandag was de verwarming stuk en er werd beslist om de ouders op te bellen en de kinderen zoveel mogelijk naar huis te laten gaan. Bijna alle kinderen konden naar huis, of met andere kinderen mee (met goedkeuring vd ouders).
→ Dinsdag was de verwarming nog steeds stuk. Er kwamen 5 kinderen naar school. Daarmee zijn de begeleiders naar Villa Zonnebloem gegaan. Zij hebben daar meegedraaid in andere klassen.
→ Woensdag was er nog geen verwarming en is er uitgeweken naar andere zalen in de buurt (sporthal …). Donderdag is er ook nog enkele uren uitgeweken tot dat in de loop van de voormiddag de verwarming hersteld was.
 
Er wordt overwogen om in Het Zonnehuis een 2de kleine verwarmingsbrander te plaatsen op een afzonderlijke circuit. Joos stelt voor om een service level agreement (SLA) af te sluiten om een snellere service te krijgen. 
 
 
5. Opvolging werkgroep huisstijl
- Begin januari werd er door de werkgroep huisstijl een uitnodiging rondgestuurd om een workshop te houden met een bredere groep mensen.
Jo heeft gevraagd om de workshop niet te laten doorgaan. De uitnodiging kaderde de bedoeling niet voldoende en er was verwarring ontstaan.
- Jo had in de weken daarvoor met verschillende mensen een gesprek gehad over de opdracht voor een nieuwe website en vernieuwing van de huisstijl. Maar er waren een aantal misverstanden ontstaan. Enerzijds was er gevraagd om met een voorstel naar de schoolraad te komen. Anderzijds had de werkgroep in zijn enthousiasme ook de schoolidentiteit in vraag gesteld.
 
Conclusie:
→ Vanut de school meer begeleiding geven bij de initiatieven van ouders; soort van leiddraad.
→ Afgesproken wordt om eerst een briefing op te zetten tussen een aantal mensen van de schoolraad en de werkgroep. Om hen een duidelijk mandaat te geven over wat de opdracht inhoudt.
→ Er wordt gevraagd dat de werkgroep verder werkt aan de website en de nieuwe huisstijl en dat zij hun interpretatie van de schoolidentiteit mogen geven, zonder deze heruit te vinden.
→ Joos contacteert Floris van de werkgroep om die volgende stappen af te spreken.  Zij kunnen Jo eventueel contacteren met nog vragen over de schoolidentiteit.
→ Volgende schoolraad: de werkgroep komt met hun plan van aanpak en/of ook al met de eerste concrete ideeën over communicatie en grafische stijl en zij toetsen hun interpretatie van de schoolidentiteit is. De schoolraad kan dan feedback geven zodat ze op de goede weg verder gaan.
→ Jurgen liet weten dat hij de huidige blog en website tot 1 januari ‘17 op zich neemt. 
 
 
Volgende schoolraad
14 april, 20u, Het Zonnehuis
 

Blog Stats

  • Total posts(16)
  • Total comments(38)

Forgot your password?