BLOG VILLA ZONNEBLOEM

BLOG VILLA ZONNEBLOEM

Schoolraad 24 september '15

Aanwezig: Koen, Peter, Rilke, Jo, Johan, Annemie, Trien, Joos

Verontschuldigd: Jonas, Annemie

--------------------------------------------------

VERSLAG:

1. Commissie zorgvuldig bestuur
Het verslag is aan de leden afzonderlijk doorgestuurd.
Conclusies: We richten geen vzw op. We bekijken de mogelijkheden om het schoolreglement aan te passen i.f.v. de aanbevelingen.
 
2. Beleidsplan armoedebestrijding
Het HR is in essentie ons BPAB.
 
3. Algemene Vergadering van de school
Deze zal doorgaan samen met nieuwjaarsreceptie: 7 januari
Agenda:
- financiƫn
- grote projecten
- leerlingen en lestijden
- getuigenissen middelbare doorstroming
- verder aan te vullen ...
 
4. Begin schooljaar statistieken
Lichtjes chaotisch op vlak van inschrijvingen/op laatste moment. We zitten nu lichtjes onder het aantal van vorig jaar, maar dit trekt bij na de herfstvakantie. Totale grens van 300 kinderen is gehaald.
Personeelsovergang is vlot verlopen. 
- Saskia is als vlottende leerkracht gestart.
- Joseline is terug op volle kracht.
- Therese op pensioen, Koen vervangt.
- Voor levensbeschouwelijke vakken, en meer bepaald Islamitische, is er een grote afwisseling van leerkrachten.
- Het coƶrdinerende werk van Koen is vervangen door Latifa, en zij doet dat goed. 
 
5. De wondertuin
N.a.v. de opstart van een nieuwe kleuterschool om de hoek van De Villa, komt de vraag naarboven of een extra profilering voor onze school nodig is? Het team geen wel de behoefte aan om de communicatie te herbekijken.
Actie: Een communicatieplan opzetten samen met communicatieverantwoordelijke van de scholengroep.
 
6. Go! Ouders
Richten allerlei initiatieven in. 
 
7. Vers bloed
Jo neemt contact op met Yves Larock om hem als niet-stemgerechtigd lid toe te laten tot de schoolraad. Hij had hiervoor meermaals zijn interesse getoond.
 
8. Eerste kwartier schoolraad
Vermelding in Villavlug rond schoolraad dat het eerste kwartier open staat voor ouders om een specifiek probleem aan te brengen. Dit is informatief opgenomen bij het begin van het schooljaar, vooral naar de nieuwe ouders toe. Best wordt dit op voorhand al voor de agenda doorgegeven.
 
9. Varia
- De schoolwebsite werk niet op iPad (Adobe Flash), ze is niet gebruiksvriendelijk en oubollig, is de feedback die we kregen. De school is zich er van bewust dat de website op middellange termijn vernieuwd zal moeten worden.
- Kasteeltje: er is een budget van de scholengroep om er iets aan te doen. Eerst stabiliseren, daarna strippen van het gebouw. 
- Er is is een gesloten Facebookgroep opgericht voor oud-leerlingen: top! 
- Laatste schoolraad Koen. Hij wordt vervangen door Hylke.
- Novemberverlof eerste fase aanpassing speelplaats Zonnehuis. 
- Facebookpagina nodig voor de school?: te bespreken volgende vergadering. 
- Het sluiten van de schoolpoort door de ouders, wanneer zij de school verlaten, moet opnieuw extra aandacht krijgen.
 
Volgende schoolraad: 26 november, Het Zonnehuis
 

 

Blog Stats

  • Total posts(16)
  • Total comments(38)

Forgot your password?