BLOG VILLA ZONNEBLOEM

BLOG VILLA ZONNEBLOEM

Schoolraad 26 november '15

Aanwezig: Peter, Rilke, Jo, Johan, Annemie, Trien, Hilke, Yves

Verontschuldigd: Joos

Afwezigen: Jonas

Verslag: Rilke

______________________________________________________________

VERSLAG

1. Nieuwe leden schoolraad
Hilke vervangt Koen voor het Zonnehuis.
Yves Larock (ouder De Villa) is adviserend lid voor 3 vergaderingen.
 
2. Kalender 
Opnieuw dubbelboeking klasbabbel - schoolraad (groep Lies) waardoor een ouder niet kan komen→ te vermijden! Op team brengen en noteren op de agenda in het begeleiderslokaal.
 
3. Update kasteeltje op speelplaats De Villa
Gebouw is leeg gemaakt om de staat na te kijken.
 
4. Opvang
Kleine ruimte voor veel kinderen in De Villa. Er is geen alternatieve ruimte beschikbaar. Er zijn stagiaires tot 17u aanwezig, bij afwezigheid valt Valery in.  
In het Zonnehuis neemt Latifa de opvang voor haar rekening.
 
5. Terreur
Het noodplan van de school is aangepast op vraag van de stad Mechelen en er wordt gevraagd om attent te zijn. Bij bommelding wordt het brandalarm opgezet en wordt er verzameld op de personeelsparking (Villa) of buiten (Zonnehuis). Er is in de verschillende klassen over gepraat.
 
6. Algemene Vergadering (AV)
7 januari 2016, Het Zonnehuis, receptieformule
agendapunten: verwelkoming door voorzitter, bedanking ouders, babbelbox, Stel-je-vraag-aan-de-schoolraad.
→ drank/knabbel: Annemie (glazen en kommetjes uit De Villa meebrengen)
→ babbelbox: Rilke en Hilke (tablets Villa meebrengen)
→ raamaffiche maken
→ nieuwjaarskaart en uitnodiging receptie meegeven 
→ etiketten voor schoolraders
→ mogelijkheid voor optreden Les Amis de P. wordt nagevraagd
 
7. Hoe kan de school zich beter profileren in de toekomst
We hebben voor het eerst geen wachtlijsten meer voor °2013, er is de komst van de Wondertuin om de hoek van De Villa (focus op talenten) en School-in-Zicht.
Een communicatiespecialist van het GO! werd gecontacteerd. Advies:
De merkbekendheid: zit goed. De merkrelevantie kan beter: de bedoeling van de school is nog te weinig bekend. Hiervoor kan je een korte brochure maken. De merkrelatie: ambassadeurs kweken om in te schakelen bij werving (bv. oud-lln., reclame bij crèches, persberichten).
 
8. Varia
geen varia
 
Nieuwe data
7 januari, Het Zonnehuis
18 februari, De Villa
14 april, Het Zonnehuis
 

Blog Stats

  • Total posts(16)
  • Total comments(38)

Forgot your password?