Ouderparticipatie

In een freinetschool hebben ouders een belangrijke taak. Zij volgen er namelijk van dichtbij het opvoedings- en leerproces van hun kinderen. Maar zij nemen ook mee verantwoordelijkheid op t.o.v. de klasgroep en van de gehele school. Dat betekent niet dat zij het beleid van een leerkracht kunnen bepalen of een leerkracht kunnen terechtwijzen. Maar dat betekent evenmin dat zij hun kinderen alleen maar 's morgens aan de schoolpoort kunnen afzetten en 's avonds er terug ophalen. De realiteit ligt ergens tussenin.

De school voert een open deurpolitiek, d.w.z. je komt binnen op de speelplaats en in sommige gevallen zelfs in de klas. Eens de les gestart is, kunnen ouders op de speelplaats nog een babbel hebben. Zij hebben zelfs hun eigen “oudersas”. Daar tegenover staat dat we van iedereen de medewerking vragen om de poorten/deuren te sluiten wanneer je naar buiten gaat en dat je op tijd op school bent zodat je de lessen niet verstoort.

Verder betekent ouderparticipatie dat je, ieder volgens eigen mogelijkheden, de school helpt. Quasi verplicht zijn de klasbabbels. Dat zijn een viertal avondvergaderingen per jaar die gaan over de werking van de klas. Daarop worden niet de vorderingen van ieder kind besproken, maar wel het groepsgebeuren. Welke projecten lopen er, wat staat er op school allemaal op til, hoe springt de leerkracht met onderwerp x of y om, hoe ziet de groepsdynamiek in de klasgroep er uit, enz. Deze vergaderingen zijn het kloppend hart van de school en daarom is je aanwezigheid belangrijk. De leerkracht en/of een klasouder leidt het gesprek zodat er ook niet gepraat wordt over dingen die daar niet thuis horen (vb. individuele problematieken of onderwerpen over personen die niet aanwezig zijn).

Daarnaast is er twee keer per jaar een individuele bespreking tussen ouders en leerkracht. Dan gaat het specifiek over de evolutie van het eigen kind. Een aanwezigheid van één van de ouders, zowel op de klasbabbels als op de individuele besprekingen is quasi verplicht.

Op schoolniveau is er een verplichting van één keer per jaar een aantal uur vrijwillig mee te werken aan bvb. de trimesteriële grote klaspoets of aan een andere grote klus. De dagelijkse poets van de school is in handen van personeelsleden. De klassen worden één keer per week gepoetst, de toiletten en andere delen dagelijks. Maar de “grote kuis” doen we twee keer per jaar samen met de ouders. Er wordt een engagement verwacht van iedere ouder van twee à drie uur per jaar. Iedere leerkracht organiseert deze poets naar eigen goeddunken. Sommigen koppelen die aan de klasbabbels, anderen trekken er een aparte voormiddag voor uit, al dan niet samen met andere collega’s.

Daarnaast heeft de school heel wat werkgroepen waarin ouders actief kunnen zijn, zonder dat dit een verplichting is. Dat kan gaan over de organisatie van feesten (Sinterklaas, opendeurdag…) of onderhoud van de tuin tot kleinere taken als een verantwoordelijke voor de aankoop van koeken of EHBO-materiaal. Onze beide vestigingen hebben elk hun lijst van werkgroepen. Deze kunnen pas goed draaien wanneer iedere gezin een engagement opneemt. Maar we beseffen ook dat, in een maatschappij waarbij de meeste jonge mensen met twee uit werken gaan, we realistisch moeten zijn in onze verwachtingen. We beschouwen dan ook de deelname aan een werkgroep niet als een verplichting maar wel als een engagement met leuke neveneffecten, zoals het beter leren kennen van andere ouders.

Naast al deze structurele mogelijkheden zijn er ook tal van sporadische engagementen. Binnen het klasgebeuren gebeurt het vaak dat we beroep doen op ouders om hun specifieke kennis mee te delen. Als er in een klas een project “ziekenhuis” loopt, is het leuk als een papa/mama verpleeg(st)er komt vertellen over haar werk en de bloeddruk van kinderen komt meten. Bij een project “techniek” kan iemand de werking van één of ander werktuig toelichten. Bij een project “voertuigen” kan je mee helpen een tractor of limousine op school te krijgen enz. Bij de bosklassen is er mogelijkheid om mee te gaan als ondersteuner van de leerkracht, bij uitstappen kan je de groep vervoeren, bij atelierwerking kan je zelf een artistiek atelier leiden… En je bent zeker ook welkom in de klassen waar je zelf geen kinderen hebt! 

Tot slot heeft elke klas één of twee “klasouders”. Dat is een persoon die heel dicht bij de leerkracht staat. Hij of zij helpt de leerkracht bij de organisatie van uitstappen en bij allerlei andere praktische zaken. De klasouder is ook een brugfiguur naar de andere ouders van de klas. Deze taak is meer weggelegd voor ouders die al enkele jaren meedraaien in de school.

Dat is ook zo voor de ouders van de schoolraad. Zij hebben een overlegfunctie en dat doe je best pas wanneer je de school al goed kent.

Hieronder enkele mogelijke werkgroepen:

 • Werkgroep klussen : herstellen van kleine zaken aan gebouw of meubilair.
 • Werkgroep groen: gras maaien in de vakantie, takken knippen, aanleg en onderhoud parkjes, kippenren ….
 • Werkgroep feesten : hier heb je denkers (hoe maken we de opendeurdag nog creatiever?) en doeners (tappen, bakken…).
 • Werkgroep communicatie : redactieleden van de nieuwsbrieven, websitebeheer, ontwerper van affiches …
 • Onthaalouders: mensen die in een beurtsysteem van 8.00 uur tot 8.35 uur het onthaal aan de poort verzorgen.
 • Wasouders: een aantal ouders die af en toe op vrijdag de schoolwas uit de keuken meenemen en gewassen terugzetten.
 • EHBO-ouder die de EHBO-kits regelmatig naziet en aanvult.
 • Kriebelouders: ouders die -preventief- maandelijks alle hoofden kriebelen op zoek naar neten en luizen. Het kriebelmoment wordt samen afgesproken en in geval van signalisatie van neten of luizen kan een bestaande procedure gevolgd worden.
 • Koek- en fruitaankoopouders: een ouder die verantwoordelijk is voor de aankoop van het tienuurtje.
 • Een ouder verloren voorwerpen die regelmatig op creatieve wijze ouders en kinderen aanzet tot het neuzen in de verloren voorwerpendoos (rommelmarkt houden, uitstallen …).
 • Leesouders: ouders die iedere week met de kinderen in de klas komen lezen of zelf voorlezen …
 • Archiefouders, fotografen, ouders die meegaan op uitstap/bosklassen …

Deze lijst is niet volledig en wordt elk jaar bijgewerkt.

De ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief met informatie over alle activiteiten.