Restjes dik papier

We zijn nog op zoek naar resten dik papier van bv. een drukker. Wie kan ons helpen?

Contacteer
Klasleerkracht