Dagdagelijks

De Villa

Het Zonnehuis

De Villa

1. Schooluren

De lessen starten om 8u45 en eindigen om 15u35. Op woensdag stoppen de lessen om 12u15. De voormiddagspeeltijd is van 10u10 tot 10u40. De middagpauze begint om 12u15 en duurt tot 13u30. Kleine afwijkingen hiervan worden via het jaarlijks herzienbare schoolreglement meegedeeld.

2. Voor- , middag- en nabewaking

Er is voorschoolse en naschoolse opvang in de school zelfs. In De Villa kan je terecht vanaf 8u10 en ’s avonds tot 18u (op woensdag tot 14u). Voor 8u10 werken we samen met het de Dubbelsprong. Deze basisschool is in ons gebouw. Er is vooropvang vanaf 7u. Op woensdag is er naschoolse opvang tot 18u.

Voor- en naschoolse opvang is betalend (zie ook schoolreglement).

3. Eten en drinken op school

Omwille van het groepsgebeuren blijven alle kinderen 's middags op school eten. Wij voorzien geen warme maaltijden. De kinderen brengen hun eten mee in een brooddoos. Op school is er water verkrijgbaar in elke klas. Kinderen kunnen ook zelf drank meebrengen in een drinkbus of in een herbruikbare fles. Blikjes en brikjes kunnen niet.

De school zorgt drie dagen per week voor een koek als tienuurtje en tweemaal per week voor een stuk biologisch fruit. Kleuters krijgen ’s namiddags altijd een biologisch geteeld appeltje. Snoep is niet toegelaten. Per klas worden afspraken gemaakt wat er kan meegebracht worden bij verjaardagen.

4. Afval op school

We willen er graag samen met kinderen en ouders voor zorgen dat De Villa een milieuvriendelijke school is. Daarom vragen we de ouders nadrukkelijk om geen wegwerpmateriaal mee te geven met de kinderen. Het afval dat dan toch nog ontstaat, wordt gesorteerd.

5. Zwemmen en turnen

Er wordt op geregelde basis gezwommen, soms ook door de kleuters. Alle kinderen turnen wekelijks. De kinderen van de lagere school brengen een turnzak mee met daarin een short, een T-shirt (of maillot) en sportpantoffels. De kleuters brengen alleen sportpantoffels mee.

6. Schoolreglement

Alle ouders krijgen het schoolreglement op de eerste schooldag. In het schoolreglement vind je alle wettelijke regelingen die in onze school van toepassing zijn. Dit reglement wordt zorgvuldig gelezen en ondertekend terug op het secretariaat bezorgd.

7. Villavlug

De Villavlug is een wekelijkse nieuwsbrief die bij voorkeur per e-mail wordt verstuurd. Wie er echt op staat, kan een papieren versie krijgen in zijn postbakje. Het is belangrijk deze nieuwsbrief te lezen, om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op de school.

8. Bosklassen

De oudste kleuters gaan twee dagen op bosklassen met één overnachtingen. De kinderen van de lagere school gaan langer. Afhankelijk van de leeftijd, tussen vier en acht overnachtingen. De doelstellingen van de bosklassen zijn: groepsvorming, zelfstandigheid vormen, natuureducatie, ... Ze worden grondig in de klas voorbereid in de weken ervoor. Deelname is vereist omwille van de onderliggende doelstellingen. Bosklassen zijn dan ook geen vakantie of speeldagen. Er wordt intensief aan het curriculum gewerkt.

9. Levensbeschouwelijke vakken in de lagere school

Er worden in het Gemeenschapsonderwijs verschillende levensbeschouwingen aangeboden: 

 • Niet-confessionele zedenleer 
 • Rooms-Katholieke godsdienst 
 • Islamitische godsdienst 
 • Israëlitische godsdienst 
 • Orthodoxe godsdienst 
 • Protestantse godsdienst 
 • Anglicaanse godsdienst

Er kan uitzonderlijk ook vrijstelling aangevraagd worden. De kinderen die vrijstelling hebben, kunnen hun eigen levensbeschouwing of levensbeschouwelijk project bestuderen. De ouders staan zelf in voor de invulling van de lessen (2 lesuren per week). Alle voorbereidingen en evaluaties dienen wekelijks aan de directie te worden overhandigd.

Het Zonnehuis

1. Schooluren

De lessen starten om 8u45 en eindigen om 15u35. Op woensdag stoppen de lessen om 12u15. De voormiddagspeeltijd is van 10u10 tot 10u40. De middagpauze begint om 12u15 en duurt tot 13u30. Kleine afwijkingen hiervan worden via het jaarlijks herzienbare schoolreglement meegedeeld.

2. Voor- , middag- en nabewaking

Er is voorschoolse en naschoolse opvang in de school zelf. De exacte uurregeling vind je terug in ons schoolreglement. Maar grosso modo kan je zeggen dat Het Zonnehuis opvang heeft vanaf 8u en ’s avonds tot 18u. Op woensdag is er opvang tot 14u.

Voor- en naschoolse opvang is steeds betalend (zie ook schoolreglement).

3. Eten en drinken op school

Omwille van het groepsgebeuren blijven alle kinderen 's middags op school eten. Wij voorzien geen warme maaltijden. De kinderen brengen hun eten mee in een brooddoos. Op school is er water verkrijgbaar in elke klas. Kinderen kunnen ook zelf drank meebrengen in een drinkbus of in een herbruikbare fles. Blikjes en brikjes kunnen niet.

De school zorgt drie dagen per week voor een koek als tienuurtje en tweemaal per week voor een stuk biologisch fruit. Kleuters krijgen ’s namiddags altijd een biologisch geteeld appeltje. Snoep is niet toegelaten. Per klas worden afspraken gemaakt wat er kan meegebracht worden bij verjaardagen.

4. Afval op school

We willen er graag samen met kinderen en ouders voor zorgen dat Het Zonnehuis een milieuvriendelijke school is. Daarom vragen we de ouders nadrukkelijk om geen wegwerpmateriaal mee te geven met de kinderen. Het afval dat dan toch nog ontstaat, wordt gesorteerd.

5. Zwemmen en turnen

Er wordt op geregelde basis gezwommen, soms ook door de kleuters. Alle kinderen turnen wekelijks. De kinderen van de lagere school brengen een turnzak mee met daarin een short, een T-shirt (of maillot) en sportpantoffels. De kleuters brengen alleen sportpantoffels mee.

6. Schoolreglement

Alle ouders krijgen het schoolreglement op de eerste schooldag. In het schoolreglement vind je alle wettelijke regelingen die in onze school van toepassing zijn. Dit reglement wordt zorgvuldig gelezen en ondertekend terug op het secretariaat bezorgd.

7. Huisnummer

Het Huisnummer is een wekelijkse nieuwsbrief die bij voorkeur per e-mail wordt verstuurd. Wie er echt op staat kan een papieren versie krijgen in zijn postbakjes. Het is belangrijk deze nieuwsbrief te lezen, om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op de school.

8. Bosklassen

De oudste kleuters gaan drie dagen op bosklassen met twee overnachtingen. De kinderen van de lagere school gaan langer. Afhankelijk van de leeftijd, tussen vier en acht overnachtingen. De doelstellingen van de bosklassen zijn: groepsvorming, zelfstandigheid vormen, natuureducatie, ... Ze worden grondig in de klas voorbereid in de weken ervoor. Deelname is vereist omwille van de onderliggende doelstellingen. Bosklassen zijn dan ook geen vakantie of speeldagen. Er wordt intensief aan het curriculum gewerkt.

9. Levensbeschouwelijke vakken in de lagere school

Er worden in het Gemeenschapsonderwijs verschillende levensbeschouwingen aangeboden: 

 • Niet-confessionele zedenleer 
 • Rooms-Katholieke godsdienst
 • Islamitische godsdienst 
 • Israëlitische godsdienst 
 • Orthodoxe godsdienst 
 • Protestantse godsdienst 
 • Anglicaanse godsdienst

Er kan uitzonderlijk ook vrijstelling aangevraagd worden. De kinderen die vrijstelling hebben, kunnen hun eigen levensbeschouwing of levensbeschouwelijk project bestuderen. De ouders staan zelf in voor de invulling van de lessen (2 lesuren per week). Alle voorbereidingen en evaluaties dienen wekelijks aan de directie te worden overhandigd.